مسجد ملا اسماعیل یزد

چرا اعتکاف برویم

چرا به اعتکاف دعوت می شویم؟

چرا به اعتکاف دعوت می شویم؟ 450 420 بهانه وصل، اعتکاف یزد

🔴 ۹ احتمال برای پاسخ به این سؤال 💠 به هر خانه‌ای باید با اجازه وارد شد و بسیاری از معتکفین به صورت پیدا و پنهان از همین اجازه برخوردارند.…

ادامه مطلب
هیئت رایة الهدی یزد

هیئت رایةالهدی