دیدار با حضرت آیت الله ناصری

دیدار با حضرت آیت الله ناصری

دیدار با حضرت آیت الله ناصری 1000 667 بهانه وصل، اعتکاف یزد

امسال نیز اعضاء ستاد مرکزی اعتکاف رمضانیه بهانه وصل هیئت رایة الهدی در جهت ارائه گزارش این برنامه معنوی و بهره مندی از توصیه های نماینده ی محترم ولی فقیه و امام جمعه استان یزد، به دیدار حضرت آیت الله ناصری رفتند.

در این دیدار گزارش محتوایی و نیز اجرایی این مراسم ارائه شده و حضرت آیت الله ناصری ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء ستاد مرکزی و دعای خیر برای برگزاری هرجه بهتر این مراسم، توصیه هایی را در این زمینه بیان نمودند.

هیئت رایةالهدی | www.Rayat.info