جلسه هماهنگی با ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهستانی

جلسه هماهنگی با ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهستانی

جلسه هماهنگی با ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهستانی 5472 3648 بهانه وصل، اعتکاف یزد

در این جلسه ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی ضمن قدردانی و تشکر از ستاد اعتکاف، پیشنهاداتی رو جهت برگزاری بهتر این برنامه ارائه کرده و ضرورت وجود برنامه های موثر و هدفمند مثل اعتکاف رمضانیه را یادآور شدند.
در ادامه نیز گزارشی از فعالیت ها، جلسات، اهداف و برنامه های اعتکاف ارائه گردید.
در پایان جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی کوهستانی آمادگی خود را جهت هرنوع همکاری اعلام نمودند.

هیئت رایة الهدی یزد

هیئت رایةالهدی