جلسه اعضای ستاد مرکزی اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ۸ با جناب دکتر پهلوانیان، ریاست محترم صدا و سیما مرکز یزد

جلسه اعضای ستاد مرکزی اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ۸ با جناب دکتر پهلوانیان، ریاست محترم صدا و سیما مرکز یزد

جلسه اعضای ستاد مرکزی اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ۸ با جناب دکتر پهلوانیان، ریاست محترم صدا و سیما مرکز یزد 871 774 بهانه وصل، اعتکاف یزد

به گزارش روابط عمومی هیئت رایةالهدی، در این جلسه گزارش مختصری از پشتوانه محتوایی و برنامه های اعتکاف ارائه گردید.
در ادامه جناب آقای دکتر پهلوانیان ضمن قدردانی و تشکر بابت اجرای چنین برنامه معنوی و موثر، ضرورت وجود چنین برنامه هایی را یادآور شدند.
در نهایت ایشان آمادگی صدا و سیمای مرکز یزد را جهت گفتمان سازی اعتکاف اعلام نمودند.

هیئت رایة الهدی یزد

هیئت رایةالهدی